Trafolar

Uzman kadromuzla ihtiyacınız olan transformatörler için gerekli ön çalışma ve fizibilite sürecini yönetiyoruz. Proje, satın alma süreci, teslim ve montaj aşamaları sonrasında gerekli testler ve devreye alma hizmeti sunuyoruz. Sonrasında Ürünlerimiz hakkında gerekli bakım ve onarım hizmetleri ile her türlü satış sonrası destek sürecinde hizmetinizdeyiz.

Yağlı Tip Dağıtım Trafoları

36kV

Gerilim Seviyesi

5000kVa

Gücüne Kadar

Yağlı tip dağıtım transformatörleri 36 kV gerilim seviyesine ve 5000 kVa gücüne kadar giriş ve çıkış gerilimlerini istenilen oranlarda değiştiren, işletme sırasında oluşan ısının transformatör yağı ile atılarak izin verilen çalışma sıcaklığını aşmaması için soğutmanın transformatör yağı ile sağlandığı transformatörlerdir. Bu tip transformatörler hermetik ve genleşme depolu olarak  2 (iki) ana başlık altında incelenebilir:

Yağlı Tip Dağıtım Trafoları

36kV

Gerilim Seviyesi

5000kVa

Gücüne Kadar

Yağlı tip dağıtım transformatörleri 36 kV gerilim seviyesine ve 5000 kVa gücüne kadar giriş ve çıkış gerilimlerini istenilen oranlarda değiştiren, işletme sırasında oluşan ısının transformatör yağı ile atılarak izin verilen çalışma sıcaklığını aşmaması için soğutmanın transformatör yağı ile sağlandığı transformatörlerdir. Bu tip transformatörler hermetik ve genleşme depolu olarak  2 (iki) ana başlık altında incelenebilir:

Hermetik Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri

36kV

Gerilim Seviyesi

25-5000kVa

Gücüne Kadar

25 – 5000 kVA  güç aralığında, 36 kV yüksek gerilim seviyesine kadar, üç veya tek fazlı, yağlı, tabi soğutmalı (ONAN), boşta kademe değiştiricili veya yük altında otomatik kademe değiştiricili,  hem hariçte hem de dahilde kullanılabilecek şekilde üretilmektedirler. Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörleri, vakum altında yağ dolumu yapılarak yağ basıncı ve atmosfer basıncının istenen sıcaklıkta dengelenmesi ile soğutma yağının atmosferle temas etmemesi prensipleri ile imal edilir.

Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörlerinde ısıl değişimler nedeniyle değişen yağ basıncı sonucu iç ısı, kazan dalga duvarlarının doğal yollarla genleşip büzülmesiyle kontrol altına alınır. Bu etkilere dayanabilecek şekilde mekanik tasarımı ve imalatı yapılır.

Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörleri genleşme depolu transformatörlere oranla yükseklikleri daha düşüktür. Bu nedenle de daha küçük alanlarda kullanılabilir.
Hermetik transformatörlerde yağ atmosferle temas etmediği için genleşme depolu transformatörlerde olduğu gibi belirli periyotlarda yağ değişimi gerektirmez.

Genleşme Depolu Yağlı Tip Transformatörleri

36kV

Gerilim Seviyesi

25-5000kVa

Gücüne Kadar

Genleşme depolu transformatörler çekirdek ve bobin yapısıyla hermetik transformatörlerle aynıdır. Bu tip transformatörlerin genleşme depolarının boyutları, sıcaklıkla hacmi artan yağın genleşmesini depolayacak şekilde hesaplamalar sonucunda tasarımı ve imalatı yapılır.
Genleşme depolu transformatörler atmosfere açık olduğu için termik etkiler nedeniyle değişen yağ basıncı , transformatörün deposunda bulunan slikajel (hava kurutucu) sayesinde havanın nemi alınarak hava alışverişi sağlanır.

İşletmeye alınan genleşme depolu transformatörün yüke bağlı olarak ısı farklılıklarından kaynaklanan hava alışverişi sonucunda zamanla slikajel özelliğini kaybeder ve yağın nemlenmesine, yapısının bozulmasına yol açar. Bu nedenle belirli periyotlarda slikajel değiştirilmesi ve yağdan numune alınarak delinme geriliminin ölçülmesi gibi bakımları yapılması gereklidir.

Güç Transformatörleri

72,5kV ve Üzeri

Gerilim Seviyesi

1000MVA

Gücüne Kadar

Güç Transformatörleri, 72.5 kV gerilim seviyesi ve üzerindeki gerilim seviyelerinde 5000 kVA ve üzeri güçlerde müşteri isteklerine, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC, IEEE vb..) göre tasarımı ve imalatı yapılan transformatörlerdir. Güç transformatörleri güç, gerilim, ayar gibi çok geniş değişen teknik özelliklere sahiptir. ASTOR 5MVA’nın üzerindeki her güç ve gerilim aralığında her ihtiyaca uygun olarak güç trafosu üretebilmektedir. Elektrik iletim hatlarında, sanayi tesislerinde, elektrik üretim merkezlerinde ve elektrik iç ihtiyaçlarında güç transformatörleri kullanılmaktadır. 

800 kV gerilim seviyesine 1000 MVA gücüne kadar üretim kapasitesine sahip olan ASTOR, Ar-Ge Merkezi çalışmaları ile bu 2019 yılında 400 kV gerilim seviyesinde 250 MVA oto transformatörü imalatını tamamlamış ve KEMA’ya kısa devre mekanik dayanım testine göndermiştir ve bu testleri başarıyla geçmiştir. 

Endüstriyel Transformatörleri

Özel Kullanım
Alanları İçin

Özel Tasarımlar

Özel amaçlara yönelik kendine özgü çalışma koşullarında, aşırı akımlarla, aşırı gerilimler ve reaktif yükler altında çalışabilmek için tasarlanan transformatörlere endüstriyel transformatörler denir. Özel çalışma şartlarından dolayı bu tip transformatörlerin tasarımları özel olarak ele alınmaktadır. Endüstriyel transformatörler gerek tasarım, gerekse üretim teknolojisinin gerektirdiği bilgi birikimi, işçilik tecrübe, özen ve hassasiyetinden ötürü, transformatör sektörünün en üst noktası olarak görülür.

Şönt reaktörler, ark ocağı transformatörleri, akım doğrultucu transformatörler, faz kaydırıcı transformatörler, elektrostatik filtre transformatörleri, topraklama transformatörleri gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılan bu tip transformatörler ile ilgili olarak firmamız yetkin mühendis kadrosu ve Ar-Ge Merkezi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz İçin lütfen bizimle İletişime geçin